Wednesday, December 15, 2004

تریبون آزاد رهائی زن

مقالات،  ترجمه و اقتباس در مورد مسائل مربوط به حقوق زنان را برای درج در تریبون آزاد رهائی زن ارسال نمائید


نظرات و مواضع مندرج در مطالب تریبون آزاد الزاما منطبق با مواضع رهائی زن نمیباشد
 .و کلیه مسئولیت آن با نویسنده مطلب است

 نویسنده
 عنوان متن
سیروان فتاحی
By Sirvan Fatahi

Discussion about women’s rights in Iranian society
شیرین شکرزاده جنبش زنان برای آزادی و برابری حقوقی، سیاسی و اجتماعی با مردان
شهلا وکیلی تجره
زن هراسی در رژیم ایران
 مریم زارع 
شما که میخواهید رئیس جمهور شوید
سیروان فتاحی
زنان و انتخابات
شیرین شکرزاده
به راستی‌ گناهم چه میتواند باشد،،زن بودن
شیرین شکرزاده
من تابحال اسير بودم اينک پابند را پاره کردم
شیرین شکرزاده زن = مرد
دنیا کامکار ایران من
شهلا وکیلی ایران بدترين محل در جهان برای زن بودن است
 آزاده شیرازی با تأثر و تأسف فراوان
 امیرعلی امیدی
امیرعباس پاکیاری  ایران ثروتمند با فرزندانی فقیر 
امیرعباس پاکیاری  زنان و«اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها » در ایران 
 مصاحبه باور نکردنی شاهین نجفی با مجله اشپیگل
 آنا پاک رویای من
سحر نیازی ممنوع
Sahar Niazi Forbidden!
 فرح شیلاندری و  توفیق محمدی   روسپیگری دولتی گزارش مشترکی از
مصطفى رشيدى صنعت فحشا در جمهورى اسلامى
صلاح ايراندوست !مبارزه با خشونت علیه زنان
مدرسه فمینیستی:سهیلا وحدتی
هلاله طاهری در حاشیه بیکار سازی وسیع زنان در ایران
 فرح شیلاندری زن ایرانی: حجاب و هویت
 Farah Shilandari Iranian Woman: Veil and Identity
هلاله طاهری بازگشت طالبان بازگشت جهنم زنان در افغانستان است
ترجمه ی نسیم روشنایی فمینیسم و مارکسیسم
مینا زرین نوروز امسال، و نوروز های 30 سال گذشته
رضا کمانگر تحقق برابری زن و مرد در گرو، نقد ریشه های نابرابری است
اعظم کم گويان کودکان و آموزش و پرورش اسلامىدر دفاع از آموزش سکولار
اعظم کم گويان اسلام و رهايى زنان در خاورميانه

Thursday, November 11, 2004

لوگوی برنامه تلویزیونی رهائی زن RahaiZan.TV این برنامه هرهفته سه شنبه ها ساعت چهار وسی بوقت تهران ازکانال یک روی ماهواره هات برد پخش میشود. مینو همتی از نوامبر سال 2004 به تهیه و تولید این برنامه پرداخته و مسائل معضلات زنان در ایران و خارج از ایران را با میهمانان برنامه به بحث میگذارد

  Http://www.RahaiZan.TV برای مشاهده آرشیو برنامه های تلویزیونی رهائی زن این لینک را کلیک کنید
Sunday, September 5, 2004

سند اهداف و اساسنامه سازمان رهائی زن

 

اهداف سازمان رهائی زن
اساسنامه سازمان رهائی زنRahaizan By-Law and Aims in Farsi

( Emancipation of Women) About RahaiZan در باره سازمان رهایی زن

About us

The Organization for Emancipation of Women, known as "Emancipation of Women" ("Rahai Zan") for short, is an independent organization for women's equality and freedom, whose activities are mainly aimed at Iran, although in many cases there are campaigns in defense of women's rights and human rights has launched or participated in other regions of the world. "Emancipation of Women" was formed in 2004 by a number of activists and well-known figures in the defense of women's rights, and since its establishment until today, it has continued its activities without interruption and increased its scope. 

 The essence that governs our activities (in brief): "We believe that women's rights are universal and bound and subject to no differences such as age, class, language and culture, or religion and belief and nationality, race and color, and the level of ability. Every law and theory, including the theory of "cultural relativism" that conditions and limits women's rights to factors such as culture, religion, etc., is a law, opinion, and thinking that serves to preserve the inferiority of women. In its defense of the rights of all women, The Organization for Emancipation of Women, considers it, its duty to fight against ideas such as the theory of cultural relativism. (from the document "Emancipation of Women").

 
Activities: The range of our activities is diverse and expanding. These activities include holding many marches, publishing a monthly magazine and producing weekly live television programs, working to defend women in other countries, children, refugees, workers, supporting and reflecting the news of people's protests against the discriminatory actions of governments and economic austerity. And poverty, unemployment, insecurity, war, etc. are diverse in Iran and in other countries.

"Emancipation of Women TV" was established as soon as it started its activities in 2004, and until today, Channel One broadcasts programs every week to Iran, Afghanistan and the world. Its programs are widely seen in Iran and people, especially women, contact it widely. You can refer to the link below to learn more about "Rahai Zan" TV productions.

Goals and Objectives:
1. Unconditional defense of the human rights of all women regardless of political opinions, race,Religion, nationality, sexual orientation, age, etc.

2. Defending women against all forms of physical and psychological violence in the family, society, Work and life environment.

3. Struggle against the laws, culture and traditions that exclude women from any kind of personal active life, sexual and social for any reason and excuse by any person and any institution.

4. Exposing the Islamic Republic of Iran as the cause of women's rightslessness in Iran.

5. Struggle to abolish gender segregation (gender apartheid), abolish discriminatory laws against Women in the family, society, school and work environments.

6 Struggle to abolish compulsory hijab for all women

7. Fight against any kind of children's hijab as one of the forms of violence against children

8. Fighting against the interference of religion and Islam in women's lives

9. Fight against the patriarchal, religious and Islamic culture that propagates and justifies women's rightslessness and it looks legitimate.

10. Defending the right to asylum of women fleeing from Islamic and religious environments.

11. Fight against racist propaganda that women's rights are relative according to culture and religion ... promoting the universality of women's rights

12. Efforts to inform, unify and unite all those who support  and advocate the equality of men and women.سازمان رهایی زن
در باره ما


سازمان رهایی زن” که به اختصار با نام ٖ"رهایی زن" شناخته میشود، سازمانی مستقل برای برابری و آزادی زن است که فعالیت های آن اساسا رو به ایران می باشد، هرچند که در موارد زیادی کمپین هایی در دفاع از حقوق زنان و حقوق انسانی مردم در سایر مناطق جهان براه انداخته و یا در آنها شرکت کرده است.     

رهایی زن” در سال ۲۰۰۴ توسط تعدادی از فعالین و شخصیت های شناخته شده در دفاع از حقوق زنان٬ تشکیل شد و از تاریخ تاسیس تا به امروز، بدون وقفه فعالیت هایش را ادامه داده و بر دامنه آن افزوده است. 


روح حاکم بر فعالیت های ما (بطور مختصر) : “به اعتقاد ما حقوق زن جهانشمول است و مقید و مشروط به هیچ تفاوتی چون سن، طبقه، زبان و فرهنگ، یا مذهب و عقیده و ملیت، نژاد و رنگ، و میزان توانایی و ناتوانایی نیست. هر قانون و تئوری، از جمله تئوری "نسبیت فرهنگی" که حقوق زن را به عواملی چون فرهنگ و مذهب و .. مشروط و محدود میکند، قانون و نظر و تفکری در خدمت حفظ فرودستی زنان است. سازمان رهایی زن در دفاعش از حقوق همه زنان، مبارزه با تلقیاتی چون تئوری نسبیت فرهنگی را وظیفه خود میداند.” (از سند اهداف “رهایی زن”).
برای آشنایی بیشتر با روح فعالیت های ما٬ میتوانید به سند اهداف و اساسنامه ما٬ در لینک زیر رجوع کنید

http://rahaizanorg.blogspot.com/2004/09/rahaizan-by-law-and-aims.html


فعالیت ها: دامنه فعالیت های ما متنوع و در حال گسترش است.  این فعالیت ها از برگزاری هشت مارس ها٬ انتشار نشریه ماهانه و  تولید هفتگی برنامه های زنده تلویزیونی، فعالیت در دفاع از زنان در سایر کشورها، کودکان٬ پناهندگان، کارگران، حمایت و انعکاس خبر اعتراضات مردم علیه اقدامات تبعیض آمیز دولت ها و ریاضت اقتصادی و فقر و بیکاری و بی تامینی و جنگ و ...  در ایران و در سایر کشورهای مختلف، متنوع است.

انتشار نشریه هفتگی و  ماهانه و تولید هفتگی برنامه های زنده تلویزیونی رو به ایران٬ از فعالیت های رویتن “رهایی زن” است.

جزییات بیشتر فعالیت ها: “رهایی زن” که ارتباط فعال و نزدیکی با فعالین عرصه زنان در ایران دارد،  فعالیت های علنی و مستقیم خود را با برگزاری هشت مارس ها، در خارج از کشور از تاریخ ۲۰۰۴ آغاز کرد.  ما برای توسعه و گسترش دامنه جنبش رهائی زن تلاش میکنیم  و اقدام مشترک سازمانها و گروههای مستقل زنان و همچنین همکاری وسیع با همه نهادها و سازمان های مخالف تبعیض و  نابرابری بین زن و مرد٬  را یک ضرورت انکار ناپذیر در این برهه از زمان میدانیم.

در سال ۲۰۰۴ اولین شماره نشریه هفتگی خود را منتشر کرد و از آن تاریخ تا به امروز تعداد ۶۴ نسخه  هفته نامه و یکصد و سیزده شماره ماهنامه  منتشر شده است. برای آشنایی بیشتر با نشریه “رهایی زن” میتوانید به لینک زیر رجوع کنید

http://www.rahaizan.org

http://rahai-zan.blogspot.com

https://newsletter.rahaizan.org
“تلویزیون رهایی زن” به محض شروع فعالیت ها و در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد  که تا به امروز بدون وقفه توسط کانال یک هر هفته بسوی ایران، افغانستان و جهان برنامه  پخش میکند. برنامه های آن در ایران وسیعا مشاهده میشود و مردم و بخصوص زنان با آن وسیعا تماس میگیرند. برای آشنایی بیشتر با تولیدات تلویزیون “رهایی زن” میتوانید به لینک زیر رجوع کنید. 

http://www.rahaizan.tv


 سند اهداف سازمان رهائی زن بهمراه اساسنامه و متمم اساسنامه اهداف سازمان رهائی زن


اساسنامه و متمم اساسنامه