Thursday, April 18, 2013

به راستی‌ گناهم چه میتواند باشد،،زن بودن Zan_Boodan_Shirin_Shokrzadeh


به راستی‌ گناهم چه میتواند باشد،،زن بودن.. 
از بچگی‌،،بیاد دارم،،شنود این ایه‌ های..مذهبی‌ یون رو،قرآن،سورهٔ مریم ،و همچنین،،،سورهٔ ،نور،،آیه‌های،۳۰ و۳۱ آمده،به زنان مثلمان بگو،از نگاه شهوت آگین خود داری کنند،و عفت خود را،حفظ نما یند.و زیبایی‌های خود را آشکار نکنند مگر آنچه که آشکار است،،صورت،،کفه دست،و پا،،،و روسری،هایشان را به گریبان ،ببندند،،در انجیل،شماره۶ باب ۱۱ ،کرینتین آماده است.اگر زن مویه خود را نمی‌‌پوشاند ،آن را ببرد،.مطابق قوانین مذهبی‌ زنان با زور و اجبار در یک رابطهٔ زناشویی با مردان قرار میگیرند و به زور هم در آن رابطه نگهداری میشوند ،بسیاری،،،از این زنان،،یا دختران،،قربانی،،،۹ تا ۱۵ سالگی ،،هستند،،،،چرا،،،من را،،خداوند مذهب و فیضو شریعت ،،گناهکار ،نامید،،آیا،،مردی،،که ،با زنان،،متعدد ،،باشد،،،چه می‌توان،،گفت،،خداوندا،،،تو،،مجرمی،،چون،،اگر می‌دانستی،،من ،باعث،،گناهم،پس خودت،،مجرمی،،،،،من گناهی،ندارم،،،گناهم،،مونث ،،بودنم،بود،خدایا،،،تو،،مرا،،،در تمامیه،،کلیه،مذاهب،،وسیلهٔ لذت،مرد تعریف،،کردی،،،مگر،،نه این است،،در،،قرانت،،،گفتی‌،زن به مرد ،،متعلق است،و باید،،در خانه،در خد مات مرد ،باقی‌ بماند،،خدایا،،تو،،مجرمی،،میدونی‌،چرا،،،چون،،مردهارو،،در تجاوز،،به حقوق،زنان،،و خشونت،،علیه،اونها،،مردهارو،،که،،از جنسه،،خودتن،،آزاد،گذاشتی،خدایا،،،،،،،،تو ،،خود،،از بزرگ ترین،،مجرمین،،و گونه کاری،،چون،،رابطه،خارج از چیزی،،بی‌ مفهوم،به نامه،،ازدواج رو..ممنوع،کردی،،و براش،مجازات،بریدی،،،و اسمشو،،گذاشتی،،،زنا،که،،،حکمش،،،،سنگساره،،،چه ،،جوری،،،دلت،،اومد،،هان،،باز ،،کن زنبنتو،،،پس،،جلادی،،بیش،،نیستی‌،،،،،،گناهم،،چی‌،،،بود،،،این بود،که،،تو،،آفرینندهٔ ،،معنی‌،،،هان،۲،،چون ،،زنم،،
«زن» بودن و «انتخاب مذهب» در نظام فرهنگ ستيز و ضدبشری ملايان حاکم بر ايران چه کيفرهای مصيبت بار و جگرسوزی را در پی دارد، من خود به مثابه قربانی و سند آشکار اين هر دو «گناه نابخشودنی» در اين نظام اهريمنی هستم. چرا که از روزی که بيادم ميايد، تا روزی که مجبور به ترک درميهنم هرگز و هرگز اين احساس اوليه انسانی را نداشته ام و چه بسا« همیشه بعنوان موجودی کامل» و «شهروندی درجه دوم بحساب آمده ام.

زيرا در کشوری که در قوانين برگرفته از «آيين اسلام» آن، «دیهء» یک زن و آنهم تازه «زنی مسلمان»تنها به ارزش «ديهء» بيضه چپ يک مرد باشد، در جامعه ای که در بيدادگاه های آن، «شهادت» چهار زن باز هم البته «مسلمان»، بی ارزش تر از شهادت يک مرد باشد، ولو که آن چهار زن دارای تحصيلات عاليه بوده و مرد کاملآ هم بی سواد باشد، در آموزه های مسلط مذهبی آن، زن موجودی روان پريش در ديوانگان بشمار آيد، در کشوری که زن حتا با پذيرش «حجاب اجباری» هم همچنان حق انتخاب رنگ آن حجاب لعنتی خود را هم نداشته باشد، در ناکجاآبادی که سهم زن از ماترک بجای مانده از پدر و مادر مردهء خود نصف برادران خويش باشد، در جهنمی که زن حتا در صورت داشتن سه همسر عقدی و ده ها زن صيغه ای به اصطلاح «شوی» خود نيز از حق طلاق برخوردار نباشد، در دوزخی که «موی زن» از همان روزگار معصوميت کودکی تا لحظهء مرگ و حتا پس از مردن نيز در آرزوی ديدن روی خورشيد باشد، در جهنم آبادی که روحانيت آن حتا «زن قربانی تجاوز» و نابود شده را هم به سنگسار محکوم ساخته ... و صد ها تبعيض توهين آميز و کشنده دیگری از اين دست را در مورد او اعمال کنند، آنهم بنام خدا و قرآن و پيامبر و سنت و آموزه های اوليا و اوصيای الهی، چگونه ميتوان زن بود و حتا از بدنيا آمدن خويش نيز گريبان چاک نکرد و شب و روز بر سرنوشت شوم خود ,,نگريست! چه رسد به اين که «احساس انسان بودن» هم داشتن به شکل «دختر» بدنيا آمده و نامم «زن ايرانی» است.

Wednesday, April 17, 2013

زنان و مردان مبارز در مریوان رژیم زن ستیز را رسوا کردند Women in Red Protest in Marivan


اطلاعیه  سازمان رهائی زن در مورد رسوائی اخیر رژیم زن ستیز اسلامی در مریوان
زنان و مردان مبارز در مریوان رژیم زن ستیز را رسوا کردند
روزهای پایانی فروردین امسال، رژیم اسلامی و عواملش دگربار زن ستیزی نظامشان را به نمایش گذاردند. در این تعزیه گردانی، نیروهای انتظامی رژیم اسلامی در مریوان، مردی را لباس زنانه تن کردند و در شهر گرداندند و به خیال خود با پوشاندن لباس زنانه برتن این مرد وی را در انظار عمومی تحقیر کرده اند و رسوا نموده اند. ضریب هوشی مرتجعین مبتکر این عمل زشت و توهین آمیز هرچه باشد، قادرند خشم مردم و بخصوص زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب را کاملا درک کنند.
بفاصله یک روز از این نمایش تحقیر زنان و شکستن حرمت انسانی توسط نیروی انتظامی رژیم در مریوان. حدود 25 زن با لباس قرمز در میدان سرباز شهر مریوان گرد آمدند و اعتراض خود را به تعزیه تحقیرآمیز رژیم اسلامی بنمایش گذاردند و اعلام کردند که هیچگونه تحقیر و توهینی را نمیپذیرند و اجازه نمیدهند به شخصیت و کرامت زنان در این جامعه توهین شود.
نیروهای سرکوبگر رژیم زن ستیز اسلامی به این زنان معترض حمله کردند که در نتیجه دخالت مردم آگاه و مبارز در محل و درگیری با مزدوران رژیم تعدادی زن و مرد آزادیخواه و برابری طلب بازداشت شدند.
ما بدینوسیله:
 انزجار خود را از اعمال زن ستیزانه و ضد بشری رژیم اسلامی اعلام میداریم.
حمایت خود را از مبارزات حق طلبانه زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب مریوان اعلام میداریم.
خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط بازداشت شدگان این این اعتراض خیابانی هستیم.زنده باد جنبش رهائی زن
سازمان رهائی زن
28  فروردین 1392
17 آوریل 2013