Wednesday, November 24, 2021

بیانیه ۲۶ تشکل مستقل زنان ایرانی به مناسبت ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱بیانیه ۲۶ تشکل مستقل زنان ایرانی به مناسبت ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. خشونت علیه زنان بارزترین مصداق نقض حقوق انسانی زنان می باشد. در سال ۱۹۹۱کمپین جهانی ۱۶ روز فعالیت برای پایان دادن به خشونت علیه زنان توسط " نهاد مدنی سازمان رهبری جهانی زنان" کلید خورد. در حمایت از این ابتکار موفق جامعه مدنی، در سال ۲۰۰۸ سازمان ملل، کمپین اتحاد (UNITE) را برای تلاشی هدفمند در پیشگیری و رفع خشونت علیه زنان بر پا نمود. در طی سی سال گذشته، کمپین جهانی ۱۶ روز فعالیت برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، توانسته متجاوز از ۶۰۰۰ نهاد غیر دولتی، سازمانهای زنان، فمنیستها و نهادهای حقوق بشر را در ۱۸۷ کشور در این مبارزه، درگیر نماید. عده ای از زنان ایرانی نیز بطور پراکنده طی سی سال گذشته در این کمپین حضور داشته اند.
ما، با قلبي سرشار از امید، در حمایت از این ابتكار موفق جهانی، با همیاری و همگامی در تداوم کار مشترک یکسال گذشته در کنار یکدیگر در این کمپین جهانی از روز ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر شرکت میکنیم تا مبارزه و مقاومت پیگیر و خستگی ناپذیر زنان را برای رفع خشونت درحوزه عمومی و خصوصی، در خشونت نهفته در تبعیضات ساختاری، در کوچه و خیابان، در خانه و محیط کار، در فضای مجازی و کف خیابان ارج بگذاریم.
اگر ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان با قتل خواهران میرابل در مبارزه سیاسی آنان بر علیه دیکتاتوری دومینیکن رقم خورده، میرابل های ایرانی، امروزه با شجاعتی تحسین آمیز در زندان و بیرون از زندان در اعتراضات و خیزش های اجتماعی خواهان پایان دادن به هر گونه خشونت جنسی- جنسیتی و رفع تبعیضات ساختاری در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میباشند.
ما تشکلهای مستقل زنان بر این باوریم که مبارزه و تحقق برابری جنسیتی و رفع خشونت علیه زنان مبارزه ای دو سویه است. از یک طرف زدودن فرهنگ دیرپای مردسالاری و مناسبات قدرت نابرابر و از سوی دیگر تلاش برای تغییر قوانین خشونت آمیز علیه زنان است. مبارزه برای برابری جنسیتی، مبارزه ای اجتماعی و سیاسی می باشد و تعهد و قبول مسئولیت برای تحقق آن به تشکلهای زنان محدود نگردیده، بلکه مشارکت، حضور و پشتیبانی نهادهای جامعه مدنی و نیروهای پیشرو و آینده نگر که برای جامعه¬ای آزاد و پوینده و برخوردار از عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گام بر میدارند را می طلبد.
درطول دهه‌ها، مبارزه خستگی ناپذیر زنان برای رفع اشکال عدیده خشونت، برای آزادی اندیشه و بیان، برای حضور در فضای عمومی امن و طرح مطالبات به حق خود با سرکوب و دستگیری اذیت و آزار و زندان پاسخ داده شده است. ازآسیبهای روحی و روانی ناشی از ازدواج اجباری، حجاب اجباری، اسید پاشی، ساچمه‌هایی که بدن زنان را نشانه می گیرند تا نقض حق حیات و زن کشی و قتلهای ناموسی، تعرضات جنسی و اذیت و آزار در محیط کار و خیابان در فضای عمومی و خشونتهای خانگی، اذیت و آزارهای فیزیکی، روحی، جنسی، اقتصادي و کلامی در فضای خصوصی و آسیب‌های‌‌ گران آن، دادخواهی نمی شود، جرم انگاری نشده و آسیب دیدگان از حمایتهای اجتماعی، اقتصادی و خانه‌های‌ امن بی بهره می‌باشند.
جمهوری اسلامی و صاحبان قدرت در ایران در خلال متجاوز از چهار دهه نشان داده اند که خواست سیاسی برای پایان دادن به اشكال گوناگون خشونت های جنسی جنسیتی در فضای عمومی و خصوصی را نداشته، بلکه خود یکی از عاملين خشونت علیه زنان بوده و اشاعه فرهنگ خشونت بار علیه زنان و نقض حقوق انسانی را با تبعیضات ساختاری، مهندسی جنسیتی و عدم پاسخگویی هموار ساخته اند.
ما تشکلهای مستقل زنان در همبستگی و همگامی از کلیه افراد و نهادهایی که به رفع خشونت علیه زنان، زدودن کلیه اشکال تبعیضات جنسی-جنسیتی و احترام به حقوق انسانی، باورمند هستند دعوت می کنیم تا در خلال ۱۶ روز فعالیت جهانی برای مقابله با خشونت علیه زنان با ما همراه شده و اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان را مورد حمایت قراردهند.
اسامی تشکلهای مستقل زنان ایرانی:
انجمن زنان ایرانی دالاس
انجمن زنان ایرانی-آلمانی کلن
انجمن زنان پرتو
انجمن زنان مونترال
انجمن زنان ایرانی ایتالیا
انجمن با هم برای سلامتی زنان
استقلال و برابری پایدار زنان(W.I.S.E)
ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران ( ایکاوی)
ايكرو- سازمان حقوق زنان (IKWRO)
دایره زنان ایرانی برای همکاری جهانی (ای سی وین)
رادیو آوای زن (سیدنی- استرالیا)
زنان برای آزادی و برابری پایدار
سازمان رهایی زن
کمپین توقف قتل های ناموسی
کمیته زنان ضد سنگسار پاریس
کمیتهٔ زنان و مبارزه با تبعیض-همبستگی جمهوری‌ خواهان ایران
گروه اتحاد زنان چپ
گروه آیوین از شمال کالیفرنیا
گروه زنان ایرانی - فرانکفورت
گروه زنان در شمال کالیفرنیا
گروه مطالعات زنان ارونج کانتی
گروه نه به حجاب
زنان کنشگر ایرانی در تبعید- برلین
نهاد دگرباشان ماناو
فمینیسم روزمره
همایش زنان ایرانی - هانوفر