Monday, March 25, 2013

زن = مرد Woman and man are equal by Shirin Shokrzadehتریبون آزاد رهائی زن

زن = مرد
شیرین شکرزاده
یه شب مهتاب/ ماه میاد تو خواب/ منو می بره / کوچه به کوچه / باغ انگوری / باغ آلوچه / دره به دره / صحرا به صحرا / اون جا که   شبا / پشت بیشه ها / یه پری می آد / ترسون و لرزون / پاشو می ذاره تو آب چشمه / شونه می کنه / موی پریشون ...
پری در این آهنگ زیبا هر بار من رو به یاد دخترکی می اندازد در جامعه مرد سالار اسلامی ایران . این دخترک برادرزاده من است.بچه هشت ساله ای که تا دو سال پیش هر روز شاهد نقاشی خشن پدر بر روی صورت و بدن مادر خود بود. بچه ای که هرلحظه با صدای جیغ و کتک و زور گویی زندگی می کرد.دخترک قصه ما یکی از بچه های باهوش دوران خود مشخص شده بود.دکتر گفته بود دو سال بیش تر از سنش می فهمد. راست می گفت خیلی می فهمد . آنقدر که نزد پدر هیچ گاه برای مادر دلتنگی نکرد که مبادا مادر دوباره اذیت   شود. می خواست که اسطوره زندگیش آزاد باشد.
نگرانم. نگران هزاران کودک مانند او هستم. استعداد هایی که با خرافات مذهبی و مرد سالارانه نابود می شود. کودکی که یاد می گیرد   زندگی یعنی تبعیت از مرد و تمام! زندگی یعنی خفه شدن صدای اعتراض مادر پس من هم باید... زندگی را دیگر زندگی نمی کند بلکه بردهگی می کند. برده ای می شود اول برای پدر و برادر و بعد برای شوهر.از کودکیشان جز چند صفحه تاریک چیز دیگری باقی نمی گذارند. کودکانه ای که باید با بازی و خنده پر شود اما جز چند سوال چیز دیگری نیست.
 چرا نمی توانم با جنس مخالف هم بازی شوم؟
آقایان جمهوری اسلامی آیت الله های گرامی بیایید جواب بدهید. حقیقت را بگویید. برای لحظه ای مرد باشید. بگویید این سیاست ما است می خواهیم از همان 6 سالگی به شما بیاموزیم زن و مرد با هم متفاوتند. می خواهیم مردان را به بت تبدیل کنیم و شما عبادت کنندگان شوید . مگر همان معلم دینی دبیرسانمان نبود که  گفت شوهر خدای دوم زن است باید آن را پرستید؟!
مرد خدای دوم است؟ خدای اولش کجاست؟ شاید خدای اولشان بتواند جواب علامت سوال های ذهن مرا از ده سالگی بدهد؟ شاید بتواند    بگوید آن نیمه شبی که بعدها تنها کابوس زندگیم شد چه بود؟ صدای داد و فریاد برای چه بود؟ چرا با دعواهای دیگر فرق داشت؟
بلند بود.بلند... چرا تمام اتاق می لرزید؟ گرگ وحشی پشت در بوی چه طعمه ای را چشیده بود که این گونه تلاش می کرد در را باز کند  پنجره را بشکند دیوار را خراب کند؟ صدای خواهرم چرا با لرزش می گفت فقط دراز بکش؟
نه بگذار خدایشان خسته نشود خودم می گویم. آن گرگ وحشی برادر خونی خودم بود. برادری که قصد جان خواهرش را کرده بود به اتهام حرف زدن تلفنی اش با پسری! نمی دانم دلیل آن که آن شب به جز خرد شدن وسائل خانه اتفاق دیگری نیفتاد محکم بودن در اتاق بود یا زجه های مادرم. هزاران بار با خودم فکر کردم اگر آن نیمه شب در باز می شد چه؟ یا اگر مانند صدها زن دیگر اتاقی برای پنهان شدن نداشتیم چه می شد؟!
مگر زن های دیگر چه شدند؟ می خورند! تا می خورند می زنند! اگر بپرسی چرا می زنید؟
می گویند: فقط حرف خود را می زند. می گویم ماست سیاه است می گوید سفید است! می گویم سهم من از زندگی بیشتر از تو است قبول نمی کند! می گویم من میروم خوش گذرانی تو بمان خانه گوش نمی دهد! می گویم تو زندانی باش من برایت آب و نان می آورم قبول نمی کند! می گویم بمیر نمی میرد! می گویم پس کور شو لال شو باز هم نمی شود! تو بگو من با این بشر لجباز چه کنم؟
قبول! من می گویم تو چه کار کنی. بیا لحظه ای جمهوری اسلامی را با برنامه " یک دنیای بهتر" و قوانینش جا به جا کنیم. ایرانی را تجسم کن که همه زنان حقی برابر با مردان در همه زمینه های زندگی دارند. جامعه ای که مرد حق منع کردن زن از درس خواندن و فعالیت در جامعه را نداشته باشد. جامعه ای که مرد برای وجود زن ارزش قائل باشد. دادگاهی وجود داشته باشد تا هر گونه خشونت و نا برابری علیه زن سریعا رسیدگی شود. آن موقع چه کسی به خود اجازه توهین به زن را می داد؟
این یک مدینه فاضله برای زنان نیست جامعه ایست بدون مرد سالاری و تبعیض جنسیتی بدون جمهوری اسلامی و قوانین پوسیده اش.
می خواهم بدانم تصویر عدالت موجود در وضع قوانینشان چگونه است گمان می کنم کفه ترازو سمت مرد سنگین تر است.مگر خبرندارید زن از مرد کم تر است؟!!!
این وظیفه ما انسان ها مخصوصا زنان است که برای رسیدن به این برابری تلاش کنیم. این وظیفه ماست که به دولت جمهوری اسلامی و مردان خانواده خود بیاموزیم که ما فقط وسیله ای برای رفع نیاز جنسی شما نیستیم.ما وسیله نیستیم. این بدن بیانگر زیبایی و تکامل بشریت است. این بدنیست که جسم شما مردان را تا به دنیا آمدنتان حمل می کند. این نمادیست که به شما وجود خارجی می دهد.
از ما نخواهید که سکوت کنیم و گوسفند گله سنتی تان شویم. مادر هایمان را کور کردید که هر چه بر سرشان آوردید لال شدند. از تحصیل و کار منعشان کردید تا هرچه شنیدند با خود گفتند : کجا بروم؟ به چه کسی پناه ببرم؟
اما دیگر کافیست صدای فرزندانتان را باید با گوش های تیز بشنوید. این صدای نسل دیروز امروز و فرداهاست. نسلی که سال ها برای خفه کردنش تلاش کردید.این صدای ستم دیده مادرم است صدای گریه هایی که لالایی شبانه ام بود.صدای خواهرم صدای امید برابری اش با برادرم صدای نجوای آزادی اش. صدای برادر زاده ام فریاد نگاه کودکانه اش برای نجات زنانی مانند مادرش.
این یک جنگ نیست فقط پیدا شدن یک تناقض در معادله زندگی مردان جامعه اسلامیست چون دیگر هیچ زنی < مرد نیست بلکه =>
                                                                           زن == مرد

من تابحال اسير بودم اينک پابند را پاره کردم I was in chain by Shirin Shokrzadeh


تریبون آزاد رهائی زن


من تابحال اسير بودم اينک پابند را پاره کردم واز هر قيد و بندي خلاصي يافتم
شیرین شکرزاده
کجايي آزادي، کجايي‌اي خداي آسمانها، بيا خدايي کن در حقّم که نطفه اي‌ بيش نبودم و حالا اسير، رنگ آبيه آسمانت را نمي‌بينم، کجايي وقتي‌ فرياد زدم نجاتم بده از دست مردم،که آسمانت را آبي‌ نخواهم ديد.
همهٔ عمر سپري شد در قوميت که مسلمان باش، سفيد پوش بمان تا مرگ تو را فرا خواند زن ايراني‌. تو که کُرد و تُرک و لُر بودنت عربيت و اسرات را پيش گرفت.
فرياد زنان ايراني‌ که به سوگ نشسته اند در خفا، از مرداني که توحش در چشمانشان موج ميزند،‌اي که در دست تو اسيرم،‌اي که آزادي بر ما حرام شد،‌اي که جز مرگ باوري نداريم، زن ايراني‌ زاده‌ ايران ، آيين اسلام  پيرو محمد ، واي بر تو که براي مرد عيش و نوش خواستي‌ و زن را مطيع مرد،‌اي دين برابري و مساوات !

نيستيد وقتي‌ که شب هنگام در بستري از زخم که بر تن دارم به خود ميپيچم، که چون کودکي مادرو پدر را فرا مي‌خوانم ، آرام نجوا مي‌کنم‌اي پدر،‌اي مادر.. نجواي کودکانه به پايان رسيده و حال با لباسي سفيد که از اجداد عرب به ما رسيده به گور برويم، چون ناله‌هاي ما کودکانه نيست، چون زنيم!
اي مذهبم ،‌اي مسلکم ،‌اي دينم تو را نخواهم، نمي‌‌پذيرم چون رهايي ندارم. شبم پر از ترس است،مردم مرا به کتک فرا خوانده است! ضربه‌هاي خورده بر تنم صبح داغ و سوزان کوير را ياد آور ميشود. آيا ميشد آسمان تاريک نمي‌شد،آيا ميشد همهٔ بختها ، اقبالها به سپيدي رخت سپيده عروسي‌ مي‌‌بود؟ آيا ميشد در چشمان مردم پاکي‌ و زلالي آب را ببينم؟ هرگز نديدم! نيست جز فساد و  عيش و  وحش در اين قبيله‌ ، در اين مذهب، شيعه پيرو محمد!
اي آزادي، ديگر در کجا و در کدام پستو، چگونه تو را جستجو کنم؟
 باز شب رسيده، فرا خوانده شدي براي عيش مرد، ديگر نفرت و انزجار از او‌ چه حاصل، چون عروسکي خيمه شب بازي، نمايان ميشوي، دردي که بر روح و جسم داري فراموش نکردني، باز جسمت اسير دست اوست، در نهاد خويش فرياد ميزني‌ ، لعنت بر تو‌اي مرد که بيزارم از تو!  لبخندي از غم بر چهره داري که لذتي دو چندان ميبرد مرد،   واي چه زجري ميکشم!   
 لعنت بر تو مرد ، نفرين بر تو پدر، بر تو برادر، نفرين بر آيينت، نفرين بر مذهبت، که مرا اسير کرد.                    به خواب فرو مي‌روي , اي کاش خوابي‌ ابدي بود!

Wednesday, March 6, 2013

ایران من Irane Man BY Donya Kamkar

دنیا کامکار
سرزمین پرقدمت و پر آوازه من ،شرم و هزار افسوس که قبرستان تدفین شدگانی هستی که 
اعتیاد،فحشا ،بی بند و باری ،ناچیز بودن درحقوق مدنی وسیاسی و اجتماعی ،حضور کمرنگ در عرصه تجارت ،اقتصاد و صدها عنوان دیگررا در پوشش و قالب انسانی به نام زن به دوش میکشی ..... این بغض گلوگیر دل هر آدمی را در دنیا به درد میاورد،که در کشورم ایران، ازدواج و لمس شهوت آلود یک نوزاد ،آزاد و قانونی باشد ،و یا دیه زنان نصف دیه مردانش ،که بنا به قانون مدنی و آیینی دیه بیضه سمت چپ مرد مسلمان دو سوم دیه کامل اوست ،و یا چرا مردان حق داشتن ۴ همسر را داشته باشند ؟ در عوض زنی اگر یک مرد بیشتر در زندگیش باشد حتی تحت عنوان دوست ساده حکمش سنگسار باشد !!!!!! چرا حق طلاق با مردان است ؟ و تا رضایت آنها نباشد رای طلاق یا حضانت فرزند صادر نمیگردد ؟جدیدن هم که مرسوم شده آقایان به شرطی رضایت به طلاق میدهند که خانمها علاوه بر بخشیدن کل حق و حقوقشان باید مبلغ کلانی به آنها پرداخت کنند تا ایشان حکم را امضا کنند !!!!! جالب تر این که آقایان قاضی خود به این امر واقفند و هیچ گونه ممانعتی به عمل نمی آورند .به راستی اینقدرزنان در کشور من پست و خوار به شمار می آیند ؟ و ارزششان 
در پشت نقاب عقیدیی و سیاسی ، حقیر و پنهان میگردد ؟
چرا باید دهانمان بسته بماند تا زنده باشیم و زندگی کنیم ؟ مگرخدایند که به بودن یا نبودن من تصمیم میگیرند فقط به این خاطر که بر راس حکومت باقی بمانند ؟ 
اگراین حقایق تلخ را روزها و سالها تک تک ایران و ایرانی فریاد کند چیزی از ماهیت زشت و اسفبارآن کم نمیکند و حقوق پایمال شده آنان باز نمیگردد ،مگر با باز شدن ذهن مردم عزیز ایران و آگاهی آنان تا بلکه بتوانیم براین سرکوبگری و تخریب روانی ،جسمی،شخصیتی پیروز گردیم ...... به امید آن روز

Saturday, March 2, 2013

کمپینی برای مبارزه با بربریسم مدرن


هشت مارس امسال سرآغاز کمپینی برای مبارزه با بربریسم مدرن در سوئد
درباره آمار تکان دهنده " تجاوز جنسی "
در چند روز گذشته و به مانند سالهای پیش ، یکی از بحث های رسانه ها در سوئد آمار تکان دهنده تجاوز دراین کشور است که در جهان  و در چند ساله ی اخیر در رتبه های بالای  نمودار تجاوز جنسی قرار می گیرد. طبق آمار منتشر شده ای که تنها از طریق طرح شکایات در اداره پلیس به دست آمده در آخرین آمار اشاره به 6509 مورد " تجاوز" درسال دارد.
به این آمار رسمی  میزان تجاوزهایی که بنا به دلایل مختلف به پلیس گزارش نشده است را اضافه کنید . سیر سعودی این آمار در سال به بیش از 500 مورد می رسد. 
جهانی از همیشه نا امن تر برای زن در مهد دموکراسی!
به راستی این سونامی انسانی که از هند گرفته و تا سوئد را درنوردیده است ، هنوز ما را مجاب نکرده که در برابر این توحش عنان گسیخته سنگری واحد و در دفاع از انسانیت و مدنیت بگیریم ؟ خشونت های جنسی که اکثرا با قتل و جنایت بر علیه زن همراه است ، مرز نمی شناسد .به اینها تمام نابرابری های اقتصادی و اجتماعی دیگر بر علیه زن را حساب کنید تا متوجه شوید زن بودن در این دنیا و با این سیستم های موجود اعم از مذهب و سرمایه داری چه انتخاب سخت و زجرآوری است.  
مبارزه آگاهانه، پیگیر و متشکل زنان و همچنین وادار کردن سیستم حاکم در سوئد به جوابگو بودن در این مورد  تنها راه حل موجود برای پس زدن این فشار روز افزون است .
دولت دست راستی سوئد سیاست های اشتباه و ناکارآمدی را  در ایجاد فضایی امن و خارج از وحشت برای زن در پیش گرفته که  از عوامل اساسی این فاجعه است و ما از چنین سیستمی انتظار رسیدگی  خودبخودی  به حق و حقوق انسانی در جامعه را نداریم. قدر مسلم اگر سیستم حاکم در مقابل سئوال و فشار جدی از طرف جامعه و سازمانهای فعال موجود قرار نگیرد، این وضعیت هر روز وخیم تر می گردد.
ما ایستاده ام، مبارزه می کنیم و حق خود را می گیریم!
-          امینت  ،آرامش و برابری کامل و همه جانبه  حق مسلم زن است . هر فرد، گروه و دولتی که چه مستقیم و یا غیر مستقیم باعث سلب این حقوق شود ، خود مجرم است !
-           به پیشواز 8 مارس می رویم و به مانند "سازمان رهایی زن " این را تعهد خودمان می دانیم که با تمرکز بر روی معضلات جامعه سوئد همگام با دیگر سیاستهایمان رو به ایران از تمام انسانهای آزادیخواه و معتقد به برابری کامل انسانها دعوت می کنیم همراه هم جبهه ای مشترک را سازمان دهیم تا بتوانیم قدر و منزلت انسانی را که هر روز بیشتر مورد هجوم قرار می گیرد را به  جامعه باز گردانیم. این مهم بدون مبارزه ی مستمر و همه جانبه ما میسر نیست. ما برای بازگرداندن شب های بی وحشت در خیابان های سوئد دست هر جمع و گروه انسانی هم هدف خود را می فشاریم .
-          دولت سوئد و ارگانهای مربوطه اش را باید به چالش کشید و به پاسخگویی واداشت. ما از تمام نیروی خود برای این مهم استفاده خواهیم کرد!
-          این سرآغاز کمپینی است بر علیه رشد روزافزون  تجاوز جنسی در سوئد و رسالت خود می دانیم تا رسیدن به راهکار مناسبی برای توقف این معضل از پا ننشینیم.
-          از همین طریق ، تمام سازمان های مدافع حقوق زنان و هر انسان آزادیخواه و معتقد به دنیایی عاری از نا برابری و انقیاد جنسی را خطاب قرار می دهیم که در این راه آماده هر گونه همکاری مناسب و درخور هستیم .

به امید دنیایی عاری از تجاوز!

سازمان رهایی زن / واحد گوتنبرگ   03/03/2013
Email: kvinnors.f@gmail.com             Tel: +46739241383

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 mars 2013, den internationella kvinnodagen början på en kamp mot barbariska trenden i det moderna samhället!
(Om mörkertal av våldtäkter i Sverige!)
Dagens debatt i medier är lika aktuellt om våldtäkter och dess ökande takt i svenskt samhälle som de senaste åren. Enligt färska statistiska siffror står Sverige ganska högst upp i listan bland andra länder i världen när det gäller våldtäkter. Det visar att 6509 fall har registrerad hos polisen som anmälts förra året. Man kan tillägga ca 500 fall till som av olika anledningar har inte anmälts.
En ännu otryggare värld för kvinnor i ” hjärtat av demokrati”.
Det är nämligen ett tsunami liknande har uppstått från Indien till Sverige men det har ändå inte övertygat oss att förstå och förstärka vår fäste till försvar av human och civilrätt för att agera mot den barbariska trenden! Den nya vågen av våldtäkter och våldsamheter som ofta kopplas till kriminalitet och mord mot kvinnor, känner inga gränser! Om man påminna de ekonomiska och sociala diskrimineringarna mot kvinnor i dagens samhälle, samt förtryckta kapitalistiska och religiösa systemen, förstår man hur eländigt kan det vara, att vara en kvinna!
För att minska den farhågor mot kvinnor i samhället är att pressa på staten för att staten ta ansvar i sin tur och använda alla möjliga resurser.  Det enda vägen att tvinga staten agera är att förena oss i organiserad, målriktad kamp mot allt detta! Den högre borliga regeringen har redan skapat en otrygg miljö för kvinnor med felaktiga och naiva politiken mot den ökande vågen av våld som är inte oväntad heller. Om ansvariga politiker inte ifrågasättas av samhället och dess aktiva organisationer, situationen ännu mer förvärras!
Vi står och kämpar för våra rättigheter!
- Säkerhet, trygghet och fullständigt jämlikhet är självklart, kvinnors rättigheter. Från vilket håll, av personer, grupper eller myndigheter bryts mot de grundläggande normer, är det brottbelagda och bör följes upp.
- Vi ”kvinnors frigörelse organisation” i samband med den 8 mars, känner vi oss som pliktskyldiga att fokusera på det här samhälls problematiken, då utropar vi alla frihets älskare och jämlikhetsbörda till en förenade kamp för att återhämta människans heder och värde som dagligen trampas! Kampen ska göras tillsammans och effektiv, vi är bereda för samarbete med alla som vill återskapa trygga kvällar på gator och torget för kvinnor i samhället.
 - Svenska staten ska sättas till svar, vi använder all vår kraft för det. det kan vara början av en större kamp mot våld och ofredande, vi har en plikt tills vi lyckas med lämpliga lösningar.
- På detta sätt utropar vi alla berörda organisationer och personligheter, som brinner för en värld utan köns diskriminering, att vi kan samarbeta!
Vi hoppas på en värld utan våld och ofredande!  
Kvinnors frigörelse organisation (distrikt Göteborg) - 2013-03-03
Email: kvinnors.f@gmail.com             Tel: +46739241383