Monday, March 14, 2011

هاله صفر زاده عضو کانون مدافعان حقوق کارگر امروز در تهران دستگیر شد


هاله صفر زاده عضو کانون مدافعان حقوق کارگر امروز در تهران دستگیر شد
بنا به اخبار دریافتی از کانون مدافعان حقوق کارگر:۱۷ اسفند , امروز غروب در خیابان نواب هاله صفر زاده به همراه گروهی از زنان دستگیر شدند، همه بغیر از ایشان آزاد شده اند. ایشان را به کمیته وزرأ بردند ساعت ۱۱ شب مامورین انتظامی به خانه ایشان رفته بعد از بازرسی کامپیوتر ، کتاب‌ها را با خود بردند