Tuesday, June 26, 2012

طبق خبرهای غیررسمی حکم سنگسار سکینه آشتیانی لغو گردیدطبق خبرهای غیررسمی 
حکم سنگسار سکینه آشتیانی لغو گردید!

سایت اینترنتی "میل آن لاین"، روز ۲۵ ژوئن، به نقل از وکیل سکینه آشتیانی، اعلام کرد که  حکم اعدام خانم آشتیانی، لغو شده است.   
جمهوری اسلامی پیشتر در مورد کیس خانم آشتیانی اخبار ضد و نقیض منتشر کرده بود و جنگ روانی به خانواده خانم آشتیانی و فعالین علیه سنگسار و اعدام تحمیل  کرده بود. از این رو رهایی زن تلاش کرد تا منابع دیگرصحت این خبر را تائید کنند. که هنوز در این زمینه خبر دیگری دریافت نشده است.
درصورتیکه این خبر صحت داشته باشد و لغو حکم سنگسار سکینه آشتیانی رسما اعلام شده باشد، نه تنها خانم آشتیانی و فرزندانش از کابوسی چند ساله رها خواهند شد، بلکه روزنه امیدی در دل زنانی که محکوم به سنگسار هستند باز خواهد شد. و برروی تمام کسانیکه همچون فعالین رهائی زن، برای لغو احکام وحشیانه اعدام، سنگسار و قصاص، و  برای نجات جان قربانیان آن تلاش کردند، میدان وسیعتری برای مبارزه علیه قوانین ضدانسانی سنگسار، بازخواهد شد. تا برای برچیدن قوانین بربریت اسلامی، برای پایان دادن به قانون قرون وسطایی و انتقامجویانه قصاص، که تحت نام عدالت، از بازماندگان مستاصل تراژدی های جرائم جنایی قاتل و آدمکش میسازد، گامهای بیشتر و استوارتری بردارند.  
بازماندگان تراژدی های جرائم جنایی، باید توسط جامعه مورد بیشترین حمایت و عطوفت قرار گیرند و جمهوری اسلامی مسئول تامین زندگی بازماندگان این تراژدی ها است.  
قصاص و سنگسار کثیف ترین نوع اعدام و نقشه قتل عمد و آدم کشی دولتی است. قتل و آدم کشی که جمهوری اسلامی با استفاده از قوانین ضد انسانی و انتقامجویانه اسلامی، دستهای خود را در ارتکاب به آن پنهان میکند، و آن را بر دوش قربانیان بی گناه در صفوف مردم، میگذارد. این ریاکاری مذهبی – اسلامی برای ارتکاب به قتل، را باید افشا کرد.
در صورت قطعی بودن خبر، بزرگترین درسی که از این واقعه باید گرفت، همانا نتیجه بخش بودن  خبررسانی در مورد زندانیانی که جان و روانشان مورد تعرض رژیم اسلامی قرارگرفته و جلب افکار عمومی جهانیان برای تحت فشار گذاردن رژیم اسلامی و تحمیل عقب نشینیهای بیشتر به این نظام ضدبشری است.
باید مبارزه علیه سنگسار را به مبارزه علیه هرگونه اعدام، و مبارزه علیه قصاص و قوانین کثیف جزای اسلامی، گره زد. 


تا لغو کلیه قوانین زن ستیز و ضد بشری حکومت اسلامی از پای نخواهیم نشست
و به کمتر از آزادی و برابری رضایت نخواهیم داد
سازمان رهائی زن
مینو همتی
26 ژوئن 2012

.