Friday, October 26, 2012

اطلاعیه پایانی سومین کنفرانس سراسری سازمان رهائی زن

اطلاعیه پایانی سومین کنفرانس سراسری سازمان رهائی زن


سومین کنفرانس سراسری سازمان رهائی زن در روز بیست و یکم اکتبر سال دوهزار دوازده  در شهر گوتنبرگ سوئد با شرکت اکثریت اعضای کانون مرکزی و تعدادی از اعضای فعال سازمان برگزار شد.
کنفرانس با گزارش مینو همتی از فعالیتهای فعالین سازمان، نشریه و تلویزیون و همچنین انعکاس آن در جامعه آغاز شد. سپس چند متمم پیشنهادی به اساسنامه سازمان ارائه شد و مورد بحث و به اتفاق آرا به تصویب رسید.
کنفرانس با تاکید بر تشدید فعالیتها به انتخابات کانون مرکزی پرداخت، ابتدا در مورد تعداد اعضای کانون بحث و تبادل نظر شد و نتیجتا به پانزده نفر رای داد. کانون مرکزی منتخب کنفرانس سوم سازمان رهائی زن عبارتند از: آفاق وکیلی، آوات صادقی، اسعد کوشا، پری زارع، رعنا کریم زاده، سالار کرداری، دیانا نامی، سیوان رضائی، شراره رضائی، نشمیل فتاحی، نظیره معماری، فیروزه فرهی، گلباخ سلیمی، لاله زندی و مینو همتی.
اعضای کانون مرکزی منتخب سومین کنفرانس سازمان رهائی زن درپایان کنفرانس، مینو همتی را به اتفاق آرا به دبیری انتخاب نمود. دبیر منتخب، اعضای کمیته اجرائی سازمان را معرفی و از کانون مرکزی رای اعتماد گرفت.اعضای کمیته اجرائی عبارتند از سیوان رضائی، شراره رضائی و مینو همتی.
کنفرانس با روحیه ای پر انرژی و با عزمی راسخ برای توسعه و گسترش فعالیتهای سازمان در دوره پیش روی پایان پذیرفت.


سازمان رهائی زن
بیست و دوم اکتبر دوهزار و دوازده
22 October 2012

Monday, October 22, 2012

پیام کنفرانس رهایی زن به فعالین حقوق زنان

پیام کنفرانس رهایی زن به فعالین حقوق زنان

در جهانی که بشریت به پیچیده ترین تکنولوژی مجهز است و دسترسی همگان به این تکنولوژی حصارها و مرزهای ممنوعه قدرت های حاکم را شکسته است!

در جهانی که سرعت اختراعات در دنیای به اصطلاح پست دیجیتال، هر روز  بیش از یک قرن گذشته، دستآورد دارد!

سهم اکثریت زنان از آفریقا و آسیا تا آمریکا و خاورمیانه، از مهد تمدن اروپا تا قعر تحجر عربستان سعودی، همچنان شهروند درجه دو بودن است.

شهروند درجه دومی که، هنگامی که به کشورهایی چون ایران و پاکستان و عراق و افغانستان و عربستان و سومالی و .. میرسد، شهروند که نه، در ردیف بردگان خانگی، قرار دارند. جایی که نوجوان فعال حقوق زنان آن، 14 ساله در مقابل چشم همین جهانیان ترور میشود. و باند جنایتکاری هم که مدتها بعنوان حاکم، قدرت را قبضه کرده بود، طالبان، بی شرمانه مسئولیت آن را بعهده میگیرد.

موقعیت زن در جهان امروز، لکه ننگی بر پیشانی بشریت، و شاخص مهمی در اندازه گیری میزان تمدن جهان است. در بهشتی مملو از رفاه و ثروت و پیشرفت، سهم اکثریت زنان برهوت قرون وسطایی است که در آن فعال حقوق زنان را به جرم طلب حرمت انسانی، به بند میکشند و ترور میکنند!

در این برهوت و بدویت قرون وسطایی اما که در آن، زن رسما یا عملا شهروند متساوی الحقوق نیست،  صدای انقلابات در خاورمیانه، در تونس و مصر، نوید بیداری و دستیابی مردم به آزادی را داد. همه بهار عربی را جشن گرفتند. بهاری که بسرعت با پیشروی ارتجاع اسلامی و تعرض خزنده آن به حقوق زنان در تونس و مصر، موقعیت زنان را نه تنها در این دو کشور بلکه در سراسر خاورمیانه به مخاطره انداخت.

گروه ها و دستجات مختلف از اخوان المسلمین و  سلفی و القاعده و گروه های مختلف  ارتجاع اسلامی، که غالبا حمایت مادی و نظامی بی دریغ دول "معظم" غربی را هم در اختیار دارند، سعی میکنند که موقعیت پست تری را به  زنان در کشورهای عربی، تحمیل کنند.   

در این شرایط ما فعالین حقوق زنان، کسانی که حاضر نیستند بر سر حقوق ابتدایی و انسانی زنان با ارتجاع ضد زن، مردسالار و مذهب زده، سازش کنند، در کنفرانس رهایی زن گرد هم جمع شده ایم تا همبستگی خود با مبارزه زنان در ایران، تونس، مصر و سراسر جهان را اعلام کنیم و تلاش کردیم که صدای اعتراض  و مطالبات و خواسته های بحق حقوق زنان باشیم.
سازمان رهایی زن، از مقاومت بر  حق زنان در تونس و مصر در مقابل پیشروی خزنده ارتجاع اسلامی حمایت میکند و تلاش میکند که آن را بهرشکل ممکن، تقویت کند. 
ما مبارز ه زنان در خاورمیانه و کشورهای عربی، بخصوص در تونس و مصر را مبارزه خود میدانیم و معتقدیم که پیشروی آنها به امر مبارزه ما در ایران برای عقب راندن ارتجاع اسلامی حاکم، خدمت میکند. همانطور که پیشروی ارتجاع اسلامی در هر گوشه از جهان و بخصوص در خاورمیانه و در کشورهای عرب زبان، ارتجاع ضد زن در ایران را تقویت میکند.

ما بعلاوه در سازمان رهایی زن برای تحقق مطالبات فوری زیر، تلاش میکنیم:

1-    ترور مالالا یوسفزای بدست اسلامیون طالبان و پاکستان را محکوم میکنیم و خواهان مجازات  آمرین و عاملین این جنایت فجیع هستیم.
2-    ما خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندنیان سیاسی و فعالین حقوق زنان و دانشجویان،  از جمله نسرین ستوده، شیوا نظر آهاری، ژیلا بنی یعقوب، نسیم سلطان بیگی و دیگر زنان دربند هستیم؛ و تلاش میکنم که صدای اعتراض آنها باشیم.
3-    ما خواهان آزادی بیان و اندیشه و به رسمیت شناختن آزادی و برابری و توقف سرکوب فعالین سیاسی و اجتماعی و نهادهای مردمی توسط جریانات پلیسی و مذهبی  هستیم؛
4-    ما خواهان برچیدن کلیه قوانین زن ستیز اسلامی، و کوتاه شدن دست همه مذاهب از زندگی زنان هسیتم. ما بخصوص برای برچیده شدن فوری بساط جزای اسلامی و بخصوص قانون شنیع و ضدبشری سنگسار،  مبارزه میکنیم.  خواهان لغو فوری اعدام و  و مخوف ترین شکل آن، یعنی قصاص، و حذف آن از قانون جزایی ایران هستیم؛
5-    ما خواهان جمع شدن فوری بساط تعرض و دخالت حکومت ایران نسبت به حق زنان در مورد جلوگیری از بارداری و دسترسی آنها به امکانات پزشکی لازم، هستیم. 
6-    ما تصویب هرگونه قانون تبعیض آمیز علیه زنان، توسط اخوان المسلمین و دیگر جریانات مذهبی را محکوم میکنیم.  و خواهان آزادی و برابری کامل زن و مرد و حقوق انسانی برای همه شهروندان هستیم؛
7-    ما هرگونه خشونت نسبت به کودکان، بخصوص سواستفاده جنسی تحت عنوان "ازدواج" زودهنگام کودکان زیر 18 سال، را محکوم میکنیم. و آن را صدور مجوزهای شرعی و قانونی برای تجاوز و خشونت نسبت به کودکان، میدانیم؛
8-    ما میلیتاریسم، عملیات نظامی، تحریم اقتصادی علیه مردم در ایران و دیگرکشورها را محکوم میکنیم و آنرا ابزار تخریب جوامع انسانی میدانیم.
9-    ما قتل های ناموسی را به شدت محکوم میکنیم و خواهان پیگیری قانونی و جنایی شدن این عمل شنیع و ضد انسانی هستیم؛
10-   ما خواهان آزادی و برابری بدون قید و شرط زنان و مردان در کلیه شئونات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستیم.
کنفرانس "آزادی و رهائی جامعه، جای حق زن؟"
سازمان رهایی زن – گوتنبرگ سوئد
20 اکتبر 2012