Saturday, March 2, 2013

کمپینی برای مبارزه با بربریسم مدرن


هشت مارس امسال سرآغاز کمپینی برای مبارزه با بربریسم مدرن در سوئد
درباره آمار تکان دهنده " تجاوز جنسی "
در چند روز گذشته و به مانند سالهای پیش ، یکی از بحث های رسانه ها در سوئد آمار تکان دهنده تجاوز دراین کشور است که در جهان  و در چند ساله ی اخیر در رتبه های بالای  نمودار تجاوز جنسی قرار می گیرد. طبق آمار منتشر شده ای که تنها از طریق طرح شکایات در اداره پلیس به دست آمده در آخرین آمار اشاره به 6509 مورد " تجاوز" درسال دارد.
به این آمار رسمی  میزان تجاوزهایی که بنا به دلایل مختلف به پلیس گزارش نشده است را اضافه کنید . سیر سعودی این آمار در سال به بیش از 500 مورد می رسد. 
جهانی از همیشه نا امن تر برای زن در مهد دموکراسی!
به راستی این سونامی انسانی که از هند گرفته و تا سوئد را درنوردیده است ، هنوز ما را مجاب نکرده که در برابر این توحش عنان گسیخته سنگری واحد و در دفاع از انسانیت و مدنیت بگیریم ؟ خشونت های جنسی که اکثرا با قتل و جنایت بر علیه زن همراه است ، مرز نمی شناسد .به اینها تمام نابرابری های اقتصادی و اجتماعی دیگر بر علیه زن را حساب کنید تا متوجه شوید زن بودن در این دنیا و با این سیستم های موجود اعم از مذهب و سرمایه داری چه انتخاب سخت و زجرآوری است.  
مبارزه آگاهانه، پیگیر و متشکل زنان و همچنین وادار کردن سیستم حاکم در سوئد به جوابگو بودن در این مورد  تنها راه حل موجود برای پس زدن این فشار روز افزون است .
دولت دست راستی سوئد سیاست های اشتباه و ناکارآمدی را  در ایجاد فضایی امن و خارج از وحشت برای زن در پیش گرفته که  از عوامل اساسی این فاجعه است و ما از چنین سیستمی انتظار رسیدگی  خودبخودی  به حق و حقوق انسانی در جامعه را نداریم. قدر مسلم اگر سیستم حاکم در مقابل سئوال و فشار جدی از طرف جامعه و سازمانهای فعال موجود قرار نگیرد، این وضعیت هر روز وخیم تر می گردد.
ما ایستاده ام، مبارزه می کنیم و حق خود را می گیریم!
-          امینت  ،آرامش و برابری کامل و همه جانبه  حق مسلم زن است . هر فرد، گروه و دولتی که چه مستقیم و یا غیر مستقیم باعث سلب این حقوق شود ، خود مجرم است !
-           به پیشواز 8 مارس می رویم و به مانند "سازمان رهایی زن " این را تعهد خودمان می دانیم که با تمرکز بر روی معضلات جامعه سوئد همگام با دیگر سیاستهایمان رو به ایران از تمام انسانهای آزادیخواه و معتقد به برابری کامل انسانها دعوت می کنیم همراه هم جبهه ای مشترک را سازمان دهیم تا بتوانیم قدر و منزلت انسانی را که هر روز بیشتر مورد هجوم قرار می گیرد را به  جامعه باز گردانیم. این مهم بدون مبارزه ی مستمر و همه جانبه ما میسر نیست. ما برای بازگرداندن شب های بی وحشت در خیابان های سوئد دست هر جمع و گروه انسانی هم هدف خود را می فشاریم .
-          دولت سوئد و ارگانهای مربوطه اش را باید به چالش کشید و به پاسخگویی واداشت. ما از تمام نیروی خود برای این مهم استفاده خواهیم کرد!
-          این سرآغاز کمپینی است بر علیه رشد روزافزون  تجاوز جنسی در سوئد و رسالت خود می دانیم تا رسیدن به راهکار مناسبی برای توقف این معضل از پا ننشینیم.
-          از همین طریق ، تمام سازمان های مدافع حقوق زنان و هر انسان آزادیخواه و معتقد به دنیایی عاری از نا برابری و انقیاد جنسی را خطاب قرار می دهیم که در این راه آماده هر گونه همکاری مناسب و درخور هستیم .

به امید دنیایی عاری از تجاوز!

سازمان رهایی زن / واحد گوتنبرگ   03/03/2013
Email: kvinnors.f@gmail.com             Tel: +46739241383

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 mars 2013, den internationella kvinnodagen början på en kamp mot barbariska trenden i det moderna samhället!
(Om mörkertal av våldtäkter i Sverige!)
Dagens debatt i medier är lika aktuellt om våldtäkter och dess ökande takt i svenskt samhälle som de senaste åren. Enligt färska statistiska siffror står Sverige ganska högst upp i listan bland andra länder i världen när det gäller våldtäkter. Det visar att 6509 fall har registrerad hos polisen som anmälts förra året. Man kan tillägga ca 500 fall till som av olika anledningar har inte anmälts.
En ännu otryggare värld för kvinnor i ” hjärtat av demokrati”.
Det är nämligen ett tsunami liknande har uppstått från Indien till Sverige men det har ändå inte övertygat oss att förstå och förstärka vår fäste till försvar av human och civilrätt för att agera mot den barbariska trenden! Den nya vågen av våldtäkter och våldsamheter som ofta kopplas till kriminalitet och mord mot kvinnor, känner inga gränser! Om man påminna de ekonomiska och sociala diskrimineringarna mot kvinnor i dagens samhälle, samt förtryckta kapitalistiska och religiösa systemen, förstår man hur eländigt kan det vara, att vara en kvinna!
För att minska den farhågor mot kvinnor i samhället är att pressa på staten för att staten ta ansvar i sin tur och använda alla möjliga resurser.  Det enda vägen att tvinga staten agera är att förena oss i organiserad, målriktad kamp mot allt detta! Den högre borliga regeringen har redan skapat en otrygg miljö för kvinnor med felaktiga och naiva politiken mot den ökande vågen av våld som är inte oväntad heller. Om ansvariga politiker inte ifrågasättas av samhället och dess aktiva organisationer, situationen ännu mer förvärras!
Vi står och kämpar för våra rättigheter!
- Säkerhet, trygghet och fullständigt jämlikhet är självklart, kvinnors rättigheter. Från vilket håll, av personer, grupper eller myndigheter bryts mot de grundläggande normer, är det brottbelagda och bör följes upp.
- Vi ”kvinnors frigörelse organisation” i samband med den 8 mars, känner vi oss som pliktskyldiga att fokusera på det här samhälls problematiken, då utropar vi alla frihets älskare och jämlikhetsbörda till en förenade kamp för att återhämta människans heder och värde som dagligen trampas! Kampen ska göras tillsammans och effektiv, vi är bereda för samarbete med alla som vill återskapa trygga kvällar på gator och torget för kvinnor i samhället.
 - Svenska staten ska sättas till svar, vi använder all vår kraft för det. det kan vara början av en större kamp mot våld och ofredande, vi har en plikt tills vi lyckas med lämpliga lösningar.
- På detta sätt utropar vi alla berörda organisationer och personligheter, som brinner för en värld utan köns diskriminering, att vi kan samarbeta!
Vi hoppas på en värld utan våld och ofredande!  
Kvinnors frigörelse organisation (distrikt Göteborg) - 2013-03-03
Email: kvinnors.f@gmail.com             Tel: +46739241383

No comments:

Post a Comment