Wednesday, April 17, 2013

زنان و مردان مبارز در مریوان رژیم زن ستیز را رسوا کردند Women in Red Protest in Marivan


اطلاعیه  سازمان رهائی زن در مورد رسوائی اخیر رژیم زن ستیز اسلامی در مریوان
زنان و مردان مبارز در مریوان رژیم زن ستیز را رسوا کردند
روزهای پایانی فروردین امسال، رژیم اسلامی و عواملش دگربار زن ستیزی نظامشان را به نمایش گذاردند. در این تعزیه گردانی، نیروهای انتظامی رژیم اسلامی در مریوان، مردی را لباس زنانه تن کردند و در شهر گرداندند و به خیال خود با پوشاندن لباس زنانه برتن این مرد وی را در انظار عمومی تحقیر کرده اند و رسوا نموده اند. ضریب هوشی مرتجعین مبتکر این عمل زشت و توهین آمیز هرچه باشد، قادرند خشم مردم و بخصوص زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب را کاملا درک کنند.
بفاصله یک روز از این نمایش تحقیر زنان و شکستن حرمت انسانی توسط نیروی انتظامی رژیم در مریوان. حدود 25 زن با لباس قرمز در میدان سرباز شهر مریوان گرد آمدند و اعتراض خود را به تعزیه تحقیرآمیز رژیم اسلامی بنمایش گذاردند و اعلام کردند که هیچگونه تحقیر و توهینی را نمیپذیرند و اجازه نمیدهند به شخصیت و کرامت زنان در این جامعه توهین شود.
نیروهای سرکوبگر رژیم زن ستیز اسلامی به این زنان معترض حمله کردند که در نتیجه دخالت مردم آگاه و مبارز در محل و درگیری با مزدوران رژیم تعدادی زن و مرد آزادیخواه و برابری طلب بازداشت شدند.
ما بدینوسیله:
 انزجار خود را از اعمال زن ستیزانه و ضد بشری رژیم اسلامی اعلام میداریم.
حمایت خود را از مبارزات حق طلبانه زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب مریوان اعلام میداریم.
خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط بازداشت شدگان این این اعتراض خیابانی هستیم.زنده باد جنبش رهائی زن
سازمان رهائی زن
28  فروردین 1392
17 آوریل 20131 comment:

  1. درود بر تمامی شیر زنانِ کرد ایرانزمین

    ReplyDelete