Monday, May 21, 2012

فراخوان به گردهمایی برعلیه خشونت های ناموسی


فراخوان به گردهمایی برعلیه خشونت های ناموسی
در سیزدهمین سالگرد قتل پلا اتروشی و همچنین در محکومیت قتل "ماریا برین" دختر جوانی که در شهر کارلس کرونا قربانی توحش فکریت و فرهنگ مردسالارانه شد. ما نیز به همراه سازمان «پلا و فادیمه را فراموش نکن» با برپایی گردهمایی صدای نفرت و انزجار خود و صف پیشرو آزادیخواه و برابری طلب جامعه را به گوش همه می رسانیم . اعتراض گسترده و مستمر در کنار مبارزه ای بی امان و متشکل بر علیه ظلم و جنایتی که زن را تحت نام مذهب و اعتقادات ناموسی قربانی می کند ، رمز موفقیت کمپ انسان های آزاد اندیش است.
تلاش برای پس زدن این توحش و جنایات امر هر انسانی است که برابری بشر را هدف و عقیده خود می داند. سازمان رهایی زن واحد گوتنبرگ از تمام فعالین ، سازمان ها و انسانهای پیشرو و معتقد به برابری و آزادی دعوت به عمل می آورد که با شرکت در این گردهمایی صف هرچه وسیع تری را بر علیه خشونت های ناموسی ببندیم .
زمان : روز چهارشنبه بعدازظهر 23 ماه مه ساعت 17،00
مکان: مرکز شهر برنز پارکن
برای اطلاعات بیشتر با  این شماره تماس بگیرید:
0700194503 سالار کرداری
سازمان رهایی زن/ واحد گوتنبرگ
21/05/2012

No comments:

Post a Comment